Koszykowa, Sucha, Filtrowa,
Raszyńska

Stacja Filtrów
Filtry Powolne

przed 1937