Koszykowa, Sucha, Filtrowa,
Raszyńska

Stacja Filtrów
Zbiorniki wyrównawcze (dawne osadniki)

około 1903 (?)