Koszykowa, Sucha, Filtrowa, Raszyńska

Stacja Filtrów
Komora C

przed 1939

wrzesień 2006