Koszykowa 81, Sucha, Filtrowa,
Raszyńska

Stacja Filtrów

1935

opis ogólny