Koszykowa, Sucha, Filtrowa,
Raszyńska

Stacja Filtrów
Zakład Filtrów Po¶piesznych

około 1937

lipiec 2003