Chopina 3/5/7/9

Dolina Szwajcarska
Salon

początek XX w.

obiekt
obecnie nie istnieje