Bema 60a

Miejskie Elewatory Zbożowe

około 1928

obiekt
obecnie nie istnieje