6-ego Sierpnia róg
Sucha


dawne stajnie Wojskowej Szkoły Inżynierii

przed 1932

Obecnie

chwilowo brak zdjęcia