6-ego Sierpnia 58
róg Sucha

Dom oficerski Funduszu Kwaterunku Wojskowego

przed 1939

styczeń 2003