6-ego Sierpnia 56

Wojskowa Szkoła Inżynierii
biuro techniczne

przed 1939

sierpień 2003