6-ego Sierpnia 54

Wyższa Szkoła Inżynierii
stołówka

przed 1939

sierpień 2003