al. 3 Maja 2/4/6 róg
Potockiego róg Wybrzeże Kościuszkowskie

lata 30-te XX w.

lipiec 2004