Budowa: około 1892.

Zespół trzech magazynów zboża z towarzyszącymi im czterema elewatorami powstał na zlecenie władz wojskowych i miał zapewnić zapasy zboża dla stacjonujących w Warszawie wojsk rosyjskich. (patrz też magazyny przy Kozielskiej).

W okresie międzywojennym pod zarządem Miejskiego Zakładu Zaopatrywania Warszawy.

Zniszczone: we wrześniu 1939 - ruiny rozebrano w czasie II wojny św.